€ 15,95 – ISBN 9789078194217

Updates Lot

Hier vind je ervaringen van andere wandelaars en eventuele routeaanpassingen.

Laatste update: september 2017

Wandeling 20

Pagina 93, regel 3, GPS6
De zin ‘Negeer het gele kruis en vervolg het pad rechtdoor, dat verderop smaller wordt. Houd op de Y-splitsing links aan.’ vervangen door: ‘Na het uitzichtpunt vervolg je het pad rechtdoor. Negeer hier het gele kruis en volg de gele markeringen. Houd na 150 meter op de Y-splitsing links aan. ’

Wandeling 22

Pagina 101, GPS 5: De zin ‘Na de bebouwing wordt de weg een pad dat gaat stijgen.’” vervangen door: ‘Als de weg flauw naar rechts buigt, neem je het brede pad rechtdoor.’

Wandeling 23

Bladzijde 105, GPS 5 :Vanaf de tweede zin “Je gaat op de asfaltweg linksaf ………..tot en met “Vervolg dit pad door het moeras. Op de asfaltweg ga je naar links”  vervangen door : “Je gaat op de asfaltweg rechtsaf. Na 30 meter houd je op de doorgaande weg links aan. Op de volgende driesprong ga je linksaf en gelijk de brug over.” Ga verder met : “Je komt uit op de D45”.